Anita’s verhaal

Over-AnitaOnderaan deze pagina vindt u mijn werkwijze.

Het ene deel van mijn verhaal is mijn cv.
Ik heb vijfentwintig jaar geleden de Academie voor Journalistiek (AJV) gevolgd en heb enkele jaren in de bedrijfsjournalistiek gewerkt. Daarna studeerde ik theologie (UvT) en heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan als docent levensbeschouwing en ethiek. Ook volgde ik een premaster aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Professor Harry Kunneman vroeg me of ik een dissertatie wilde gaan schrijven over inspirerende voorbeelden op levensbeschouwelijk gebied. Die verhalen gaan altijd over iemand die een goed moreel kompas heeft.

Het andere deel van het verhaal hoort ook bij mij. Ik vertel het u graag persoonlijk.
Het gaat over mijn zoektocht, tussen alle halve waarheden of verzwegen zaken door. De rol van de kerk, van familiegeheimen van valse mythes. Handelen uit angst, schaamte of valse verwachtingen. Wie is dader en wie is slachtoffer? Soms lijken de slachtoffers het hardst te schreeuwen, maar veel vaker zijn het de daders die dat doen. En de rest kijkt toe, al weet iedereen dat het onwaar is. Want een held zijn vraagt offers.
Wanneer klopt iets wel en wanneer niet? Wat is werkelijk goed? Al heel erg vroeg in mijn leven probeerde ik te luisteren naar mijn eigen morele kompas, natuurlijk zonder dat zo te noemen.  

Iedereen heeft zo’n moreel kompas. Bij sommigen zit het erg diep verstopt, anderen weten heel goed wat rechtvaardig is maar hebben te weinig tijd om hun moreel kompas te gebruiken of hebben een andere motivatie om dat niet te doen.
De kunst van het leven zit hem erin dat kompas te vinden en te gebruiken in je levensverhaal. Niet pas als je met pensioen bent. Nee, nú beginnen met een rechtvaardig leven. Je wilt toch niet terugkijken op een leven dat pas na je werkzame leven goed, rechtvaardig en wijs is … Alsof je in je werkzame leven zónder die zaken kan

Werkwijze

Ieder Individu heeft zijn/haar eigen morele en zingevende wensen. Bij ethische dilemma’s wil ieder mens het gevoel hebben een juiste, rechtvaardige keuze te maken. Ook qua zingeving wil iedereen zijn eigen, persoonlijke waarden en doelen realiseren, of dat nu privé is of op het werk. Niemand anders kan zoiets voor je bepalen.

Als coach of geestelijk verzorger help je met reflecteren, op een passieve dan wel meer uitdagende manier. Toch blijven gesprekken altijd een rationele en (be)denkende lading houden. Schrijven werkt daarentegen creatiever en verborgen delen of ‘stemmen’ komen aan de oppervlakte. Voor zover tekstjes rationeel zijn, worden gedachten ongestoord uitgewerkt. Er mogen stiltes vallen zonder dat het ongemakkelijk wordt en er zijn nauwelijks sociaal wenselijke antwoorden.

Wil je als coach of geestelijk verzorger iets leren over het inzetten van deze manier van werken, dan is een korte introductie van twee of drie dagen voldoende om zelf aan de slag te gaan binnen je eigen context of werkomgeving. 

Je leert concrete schrijfopdrachten te geven die gericht zijn op levenservaringen. Die geven jou als professional antwoord op vragen als: welke waarden kregen de deelnemers mee en wie waren hun voorbeelden, wat geven mensen door, welke waarden passen het best bij een individu. Wat mensen zéggen belangrijk te vinden, komt bijvoorbeeld heel vaak niet overeen met wat ze doen. Hun tekstjes over hun levenservaringen maken dat zichtbaarder dan de gesprekjes die ze voeren, omdat ze gericht zijn op de ervaringen zelf en niet op de onderliggende vragen. De eenvoudige oefeningen zitten zó in elkaar dat dat vanzelf gaat.

Om de verschillen tussen wat mensen zeggen, wat ze willen en hoe ze uiteindelijk handelen helder te krijgen geef je vervolgopdrachten met perspectiefwisselingen, tijdswisselingen of een creatieve schijfopdracht. Uiteindelijk helpt het inzicht in zichzelf om zich te gaan gedragen naar wat ze als individu werkelijk willen. Pestgedrag, integriteit, leiding geven of juist ontvangen maar ook depressie of teruggetrokken gedrag worden daardoor aangepakt.  

Ook belangrijk…
Het is een unieke methode die je nergens anders aantreft. De oefeningen zijn eenvoudig, vragen geen bijzondere schrijfcapaciteit en hebben toch een snel en diepgaand effect.

Workshops hebben of kunnen op aanvraag een RGVZO-accreditatie krijgen. Wil je meer van mijn werkwijze weten, meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief en download het gratis E-book. En lees verder de klantervaringen