Helden van Breda

Het boek Helden van Breda verschijnt medio 2018. Verhalen die verder gaan is hoofdsponsor van het project ‘Helden van Breda’.
Het doel van dit project is het zichtbaar maken van (Bredase) mensen die zich structureel op een onbaatzuchtige manier hebben ingezet voor de samenleving ondanks de problemen de ze op hun pad troffen. Deze verhalen van mooie mensen die mooie dingen doen voor andere mooie mensen uit Breda geven hoop, brengen verbinding en maken dat we weer een beetje de weg vinden. Inmiddels zijn er vanuit ruim honderd aanmeldingen zestien Helden geselecteerd. Carl Murea en Anita van der helm zijn begonnen met het optekenen van de verhalen.

Stichting Present met haar vele vrijwilligers vraagt niet zozeer aandacht voor deze helden, maar ze hoopt vooral dat lezers troost putten uit deze verhalen en dat ze inspiratie geven. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Wil je je eigen heldenverhaal opschrijven – een levensverhaal waarin je op zoek gaat naar die stukken waarover je blijvend trots was en waarmee je steeds jezelf als voorbeeld kunt nemen? Kijk onder je eigen verhaal schrijven en onder agenda voor de eerstvolgende cursus.