Helden van Breda

Vijftien levensverhalen van gewoon bijzondere mensen

Goed Volk gaat over Bredanaars die zich structureel inzetten voor hun medemensen. Het zijn gewone mensen met bijzondere verhalen. Ze zetten zich niet zozeer in met gevaar voor eigen leven, maar ze zetten wel hun levensjaren in voor de goede zaak. Daarom zijn het helden.

Ze komen op voor mensen die leven in armoede, voor vluchtelingen, voor kinderen of ze zetten zich in voor bijvoorbeeld vrijheid, vaak vele uren per week. Daarvoor krijgen ze geen euro betaald. Terwijl ze allerlei problemen oplossen en met tegenspoed of weerstand te maken hebben. Juist op die momenten houden ze vast aan hun idealen en overwinnen ze de moeilijkheden op hun pad. Goed Volk dus.

Uit meer dan honderd aanmeldingen werden uiteindelijk deze vijftien verhalen geselecteerd. Ze zijn geschreven door Dorien Bastiaans, Robert Daniels, Anita van der Helm, Carl Mureau, Didie Schackman en Joyce van Zijl-Lak.

Het project Helden van Breda is een initiatief van Stichting Present. Met deze uitgave wil de stichting mensen inspireren tot inzet voor anderen. Maar wel op een manier die bij hen past en energie geeft. Want dat is precies waarom deze helden hun daden voor elkaar krijgen.
Boek bestellen? Zie www.heldenvanbreda.nl 

Wil je je eigen heldenverhaal opschrijven – een levensverhaal waarin je op zoek gaat naar die stukken waarover je blijvend trots was en waarmee je steeds jezelf als voorbeeld kunt nemen? Kijk onder je eigen verhaal schrijven en onder agenda voor de eerstvolgende cursus.