Integriteit & moreel kompas

Op maat gemaakte workshops voor organisaties en bedrijven

Integriteit wordt overal verlangd, in welke organisatie dan ook. Een werkgever stelt daarom over het algemeen goede regels en duidelijke procedures. Toch is dat niet voldoende; het gaat erom dat individuele werknemers ook daadwerkelijk integer handelen. Het lijkt redelijk en logisch om dat te vragen.

Maar integriteit wordt niet bepaald door logica. We handelen vaak naar onze voorbeelden van vroeger. Hoe was de macht thuis verdeeld, hoe ging de juf of meester om met voortrekken of achterstellen, wie werd door wie buitengesloten de buurt? Ervaringen met vertrouwen, beloftes, teleurstellingen – het speelt bewust of onbewust een rol in ons eigen handelen. Vaak weten we dat niet van collega’s, meerderen of ondergeschikten en ook niet van onszelf. Inzicht in voorbeelden en eigen ervaringen is een belangrijke component van integer gedrag.

Via gesprekken krijg je deze informatie niet snel boven tafel; mensen besteden een deel van het gesprek aan uitleg en geven verklaringen en sociaal wenselijke antwoorden. Omdat iedereen aan bod moet komen blijft een gesprek vaak te oppervlakkig.
Schrijven is een gesprek aangaan met jezelf. Met de juiste -korte- schrijfopdrachten sporen werknemers allerlei ervaringen op die hen ongemerkt beïnvloeden, ook op het gebied van integer handelen.  

Met een serie van schrijfopdrachtjes gaan deelnemers aan een bedrijfsworkshop steeds dieper op hun ervaringen in. Soms worden dader- en slachtofferrol omgekeerd of wordt hen gevraagd het perspectief van een buitenstaander in te nemen. Dan weer maken ze wat vroeger speelde actueel of schrijven ze een happy end aan vervelende ervaringen. Daarmee voegen werknemers nieuwe ervaringen toe aan hun levensverhaal (en aan hun handelingsmogelijkheden). Voor dit intuïtieve schrijven over het eigen levenservaringen is geen enkele schrijfervaring nodig.

De begeleider maakt na ieder tekstje een terugkoppeling naar waarden en deugden of het ontbreken daarvan. In de praktijk blijkt er veel verwarring te bestaan over wat waarden zijn dus dat vraagt om verheldering. Uiteindelijk leidt deze vertaling naar waarden op een snelle en doeltreffende manier naar meer integriteit. Werknemers willen zich namelijk zélf houden aan de door hun gevonden waarden. Het maakt daarbij niet uit of het om privé of werk gerelateerde zaken gaat. En dat gaat veel dieper dan opgelegde, algemene regels en procedures.

Voor een werkgever is het daarnaast van onschatbare waarde dat dit morele kompas leidt tot authentiek en moreel leiderschap. Bovendien worden werknemers in hun kracht gezet als ze weten waarvoor ze warmlopen.
Naast inzicht in en veranderen van het eigen handelen, levert een workshop altijd meer inzicht in en begrip voor collega’s. Het onderlinge vertrouwen groeit. Daarom kan dit instrument juist ook bij teambuilding worden ingezet. Dat levert meer op dan paintballen of een weekend in de Ardennen!

Wilt u meer van mijn werkwijze weten, meld u dan aan voor mijn nieuwsbrief en download het gratis E-book. En lees verder de klantervaringen

Offerte op maat?

Neem contact op

 

Eigen trainers opleiden?
Kijk dan bij mijn trainersworkshops, waarbij de methode wordt ingezet bij morele vorming en begeleiding.